U STUTTGARTU ODRŽAN SASTANAK RUKOVODSTVA I AKTIVISTA SAVEZA DOPUNSKIH ŠKOLA

U STUTTGARTU ODRŽAN SASTANAK RUKOVODSTVA I AKTIVISTA SAVEZA DOPUNSKIH ŠKOLA MATERNJI JEZIK JE DIO IDENTITETA, TAČKA PREPOZNAVANJA, TOLERANCIJE I RAZUMIJEVANJA, BOGATSTVO KOJE TREBAMO SAČUVATI U nedjelju, 19.02.2017. godine u Stuttgartu je održan sastanak rukovodstva i aktivista Saveza dopunskih škola BiH na kome su analizirane aktivnosti Saveza i dopunskih škola BiH u zadnja tri mjeseca kao i plan aktivnosti u narednom periodu. Prvi dio sastanka protekao je u "slovu o maternjem jeziku" kojim su aktivisti Saveza obilježili 21. februar - Međunarodni dan maternjeg jezika koji se u svijetu obilježava od 2000. godine, shodno zaključku UNESCO-a. Istaknuta je i velika važnost njegovanja maternjeg jezika građana BiH u svijetu i njegovo očuvanje kroz prenošenje na mlađe generacije u čemu veliku ulogu igraju dopunske škole BiH na bosanskom jeziku. Povodom petogodišnjice od osnivanja Savez će uskoro raspisati konkurs za najbolje likovne i literarne radove polaznika dopunskih škola Bosne i Hercegovine u dijaspori, a najbolji radovi bit će nagrađeni i objavljeni u magazinu PLIMA. Osim izvanrednih rezultata koje postižu, na sastanku u Stuttgartu istaknuti su i mnogobrojni problemi sa kojima se bh. aktivisti u dopunskim školama svakodnevno susreću, a upućen je i novi apel nadležnima u BiH, prije svih MCP-a BiH da konkretnije reguliše oblast dopunskog obrazovanja na maternjem jeziku djece građana BiH u dijaspori.

Prethodna Nazad Slijedeća