Biznis klub u Danskoj

Anketa – prikupljanje informacije u vezi formiranja biznis kluba u Danskoj (2 min.)

Poslovna mreža 'BiH Akademici u DK', u saradnji sa 'Savezom bosanskohercegovačkih udruženja u Danskoj' (SBHUD), želi da mapira interes vlasnika/suvlasnika kompanija u Danskoj, a koji su bosanskohercegovačkog porijekla, o njihovo interesu i želji da se umreže i da budu dio bosanskohercegovačkog biznis kluba u Danskoj.

Ako niste vlasnik, a znate nekog ko jeste – molim vas ispunite ovu ANKETU sa kontakt informacijama te osobe, kako bi im mogli proslijediti ovu anketu.

A ako ste vlasnik/suvlasnik, zamolili bih vas da ispunite ANKETU

Molimo vas da ispunite ove ankete - ako zivite u Danskoj- što prije kako bi mogli osigurati dalji rad formiranja biznis kluba.

 BiH Akademici u DK & SBHUD 

Nazad Slijedeća