Zaključci sa 1. Kongresa SSD BiH

Zaključci sa 1. Kongresa SSD BiH

ZAKLJUCCI SA PRVOG KONGRESA DIJASPORE BiH

 

Prvi Kongres bosanskohercegovacke dijaspore je odrzan u Sarajevu 25. i 26. maja 2002 godine uz prisustvo više od 200 delegata-predstavnika bosanskohercegovackih udruzenja iz Australije, Austrije, Belgije, Danske, Egipta, Finske, Francuske, Holandije, Hrvatske, Italije, Jugoslavije, Kanade, Luksemburga, Makedonije, Norveske, Njemacke, Republika Irske, Švedske, Švicarske, SAD, Slovenije, Velike Britanije i Turske.

Kongresu su takode prisustvovali predstavnici drzavnih organa BiH, Saveza izbjeglica i raseljenih lica BiH, gradova i privrednih preduzeca Sarajevo i Vogosca kao i nevladinih organizacija.

Ispred Inicijativnog odbora delegtate i goste je pozdravio gospodin Namik Alimajstorovic koji se u svom obracanju posebno zahvalio clanovima Inicijativnog odbora i svima koji su svojim prijedlozima i konstruktivnim kritikama pomogli u organizovanju Kongresa.

Delegate i goste su takodje pozdravili Predsjedavajuci predsjedništva BiH gospodin Beriz Belkic, Ministar vanjskih poslova BiH gospodin Zlatko Lagumdzija, Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice gospoda Kadrija Sabic-Haracic, Zamjenik gradonacelnika grada Sarajevo gospodin Savo Vlaški, Predsjednik saveza izbjeglica i raseljenih lica gospoda Mirhunisa Komarica-Zukic, Monsinjor Milenko Anicic, predsjednik Matice iseljenika gospodin Avdo Hebib, predsjenik Vijeca kongresa bošnjackih intelektualaca gospoda Sabira Hadzovic i predstavnik Švedske ambasade u BiH.

 

Nakon predstavnika bh. vlasti uslijedila su obracanja delegata. Bosanci i Hercegovci iz cijelog svijeta uglavnom su govorili o organizovanosti naših gradana u zemljama i gradovima iz kojih dolaze, predstavljali udruzenja, klubove i organizacije koje zastupaju i potrebi osnivanja Saveza i bolje komunikacije sa organima vlasti u domovini.

Nakon interesantnih izlaganja o aktivnostima bh gradana u dijaspori, delegati su se podijelili u cetiri radna stola na kojima su razgovarali i radili na teme: Privreda i dijaspora, Obrazovanje, informisanje, kultura i sport, Omladina i Dijaspora i administrativno-pravna pitanja. Izvještaji sa ovih radnih stolova su zajednicki prodiskutovani. Isti su uzeti u obzir pri sastavljanju konacnog teksta Deklaracije.

Drugi dan Kongresa je protekao u usaglašavanju stavova vezanih za normativna akta Saveza. Nakon konstruktivne diskusije i dopune akata delegatima je dato na usvajanje Odluka o osnivanju Saveza, Pravilnik o radu Glavnog odbora, Statut i Deklaracija Saveza, koji su usvojeni.

Jednoglasno je donesena odluka o formiranju Savez dijaspore BiH. Sjediste Saveza u naredne dvije godine ce biti u Velikoj Britaniji, a za predsjednika je izabran Namik Alimajstorovic. Za podpredsjednika je izabran Ramiz Zupcevic a Anes Ceric za Sekretara Saveza.

Zbog lakse operativnosti, Pravilnikom o radu Glavnog odbora je regulisano da zemlja gdje je sjediste Saveza ima cetiri delegata u Glavnom odboru koji imaju jedan glas. Iz istih razloga je odluceno da se predsjednik, sekretar i blagajnik biraju iz drzave gdje je sjediste Saveza.

Inicijativni odbor je, na osnovu dosadašnjih aktivnosti, predlozio delegatima clanove za Glavni odbor. Nakon odredenih izmjena i dopuna u Glavni odbor su izabrani:

 

Namik Alimajstorovic (predsjednik)- Velika Britanija

Anes Ceric (sekretar)-Velika Britanija

Nihad Filipovic (blagajnik)-Velika Britanija

Faruk Ticic-Velika Britanija

Ramiz Zupcevic (podpredsjednik)-Švedska

Samir Rajic- Švedska

Hajrudin Omerovic - Danska

Mustafa Karavdic- Australija

Šukrija Dzidzovic- USA

Refka Kovac -Norveška

Fadil Camic-Holandija

Simo Esic- Njemacka

Milorad Muratovic-Jugoslavija

Elmir Camic- Njemacka (mladi)

Senada Softic- Australija (zene)

Narcis Jahic- Austrija

Ilfad Mahmic-Hrvatska

Enisa Bukvic-Italija

 

 

Zamjenici u glavnom odboru

Redzep Skrijelj- Makedonija

Sadija Ombasic- Francuska

Rabija Arslanagic- Švedska

Ismail Karacic- Švedska

Sanija Hodzic-Kanada

 

Nadzorni Odbor

Dr. Zdenka Besara (Predsjednik)-Velika Britanija

Besim Ibisevic-Holandija

Izet Damjanovic-Švedska

 

Izabrani clanovi su primili mnogobrojne cestitke prisutnih koji su im ujedno pozelili mnogo uspjeha u ostvarivanju ciljeva Saveza.

 

U prilogu ovog izvještaja dostavljamo vam konacnu verziju Pravilnika o radu Glavnog odbora, Statuta i Deklaracije.

 

Anes Ceric

Sekretar