PRVI KONGRES

I Kongres Dijaspore Bosne i Hercegovine - Sarajevo 25. i 26. maja 2002. godine


I Kongres Dijaspore Bosne i Hercegovine

 

Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine osnovan je na PRVOM KONGRESU BIH DIJASPORE održanom u Sarajevu 25. i 26. maja 2002. godine sa ciljem uvezivanja i koordiniranja rada bosanskohercegovačkih udruženja koja djeluju širom svijeta.Pokrovitelj kongresa bio je Savez izbjeglica i raseljenih lica Bosne i Hercegovine na čelu sa agilnom predsjednicom Mirhunisom Komaricom.

 

Inače, na ovom historijskom skupu BiH iseljeništva, učestvovalo je više od 200 delegata, predstavnika različitih udruženja i asocijacija iz 23 zemlje u kojima djeluje bh. dijaspora. Zadaci Saveza proizlaze iz našeg Statuta i Deklaracije, a izdvajamo svakako povezivanje BiH iseljeništva u svijetu koje će omogućiti efikasnije uključivanje i prisutnost iseljeništva u rješavanju pitanja od interesa za bh. dijasporu i državu BiH. Kao zadatak naglašena je potreba razmjene informacija i ideja od interesa za iseljeništvo, koordiniranje i jedinstven nastup pri rješavanju pitanja od interesa za dijasporu pred organima vlasti i institucijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, i njegovanje te saradnje, zatim stvaranje uvjeta za njegovanje i razvijanje bosanske kulture i tradicije u dijaspori i prenošenje na mlade generacije kao i razvijanje humanitarnih, obrazovnih, privrednih i drugih vidova saradnje sa maticom domovinom.

 

U sastav Glavnog odbora tada su izabrani: Namik Alimajstorović (predsjednik) - Velika Britanija, Ramiz Zupčević (potpredsjednik) - Švedska, Anes Cerić (sekretar) -Velika Britanija, Nihad Filipović (blagajnik) -Velika Britanija, Faruk Tičić - Velika Britanija, Samir Rajić - Švedska, Hajrudin Omerović - Danska, Mustafa Karavdić - Australija, Šukrija Džidžović - USA, Refka Kovač - Norveška, Fadil Camić -Holandija, Šimo Ešić - Njemačka, Milorad Muratović - Jugoslavija, Elmir Camić - Njemačka (mladi), Senada Softić -Australija (žene), Narcis Jahić - Austrija, Ilfad Mahmić - Hrvatska, Enisa Bukvić- Italija. Ovdje treba napomenuti da četiri člana Glavnog odbora iz Velike Britanije imaju jedan glas. Potom zamjenici u glavnom odboru: Redžep Škrijelj - Makedonija, Sadija Ombašić - Francuska, RabijaArslanagić - Švedska, Ismail Karčić - Švedska, Sanija Hodžić – Kanada, te Nadzorni Odbor: dr. Zdenka Besara (predsjednik) - Velika Britanija, Besim Ibišević - Holandija, Izet Damjanović - Švedska.

 

 
 

 

Nazad Slijedeća