OSMI KONGRES

Izabrano rukovodstvo Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine

Iako se nalaze van granica matične države, predstavnici bh. dijaspore u Bosni i Hercegovini žele biti prisutni, kako kažu, ne samo srcem, već i materijalno, kroz ekonomiju. Upravo je jedna od okosnica 8. Kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, na kojem je učestvovalo 150 delegata iz 20 država, uvezivanje u funkciji ekonomskog razvoja naše zemlje.

Druga je očuvanje maternjeg jezika, kroz dopunsku nastavu i kulturne aktivnosti.Zaključeno je da je Bosna i Hercegovina dužna osigurati sredstva za finansiranje rada dopunskih škola na maternjim jezicima, što je preduslov očuvanja veza mladih naraštaja naše dijaspore u svijetu sa Bosnom i Hercegovinom.

Na Kongresu je upućen poziv dijaspori koja je u mogućnosti da se, umjesto slanja novčanih doznaka, odluči za ulaganja u Bosni i Hercegovini i na taj način ostvari profit, osigura nova radna mjesta.Na taj način, kako je rečeno, dijaspora bi direktno doprinijela ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Delegati su na Kongresu izabrali da i u naredne dvije godine mandat predsjednika ove organizacije povjere Hasanu Šehoviću.

Za potpredsjednike su izabrani Naida Ribić iz Holandije i Haris Halilović iz Njemačke.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac izjavila je na Kongresu kako se do kraja godine očekuje usvajanje prve Politike odnosa prema dijaspori.

“Za to imamo podršku Predsjedništva, Vijeća ministara i Parlamenta Bosne i Hercegovine. Izradom politike želimo institucionalizirati saradnju sa bh. dijasporom to jest staviti je u funkciju ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine”, kazala je Borovac.

Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine ovom je prilikom uručio zahvalnicu ministrici Borovac i predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću, u čije ime je zahvalnicu primio njegov savjetnik za povratak i dijasporu Dževad Mahmutović.

U znak zahvalnosti što Izetbegović čini za bh. dijasporu, Mahmutović je primio zahvalnicu od počasnog konzula Bosne i Hercegovine u Turskoj, Kemala Baysaka.

 

Zajednička budućnost građana BiH i njene dijaspore nema alternativu

Osmi po redu Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine (SSD BiH) održava se u Sarajevu, a tema kongresa je "Dijaspora i BiH zajednička budućnost“.

Hasan Šehović, predsjednik SSD BiH smatra da zajednička budućnost građana BiH i njene dijaspore nema alternativu.

"Zajednička budućnost je neophodna, bez obzira što se dva miliona naših građana nalazi izvan granica BiH, u 52 zemlje svijeta. Možda smo teritorijalno izvan granica, ali mi smo ovdje prisutni. To je naša poruka, zajednička budućnost. Želimo da da zajedno živimo sa BiH“, kazao je Šehović. Naglasio je da je teško očekivati tokom ovog kongresa konkretne rezultate u ekonomskom smislu.

Međutim, navodi, žele se dati smjernice kako kao dijaspora treba da se organizuju zajedno sa institucijama BiH kako bi zajednički učestvovali u projektima. "Znamo da je bh. dijaspora dosta jaka, godišnje oko tri milijarde konvertibilnih maraka, prema navodima Centralne banke BiH, ulazi u zemlju. Jedan od tih projekata radi Centralna banka BiH, a to je da se od doznaka, odnosno provizije koja se naplaćuje, jedan dio izdvaja u investiocioni fond. Kroz taj fond bi u budućnosti mogli realizovati mnoge pojekte.

Uz to ovdje imamo dosta biznismena koji su povratnici u BiH, koji će prenijeti svoja iskustva o tome šta je potrebno uraditi kako bi investirali u svoju domovinu“, kaže Šehović. Politika prema dijaspori Šehović je dodao da su predstavnici SSD BiH imali sastanak u FIPA-i od koje su preuzeli projekte koji su sada aktuelni u BiH, a potom će ih kada se vrate u zemlje iz kojih su došli prezentirati na biznis forumima kako bi pokušali privući investitore.

Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH došla je Kongres SSD BiH kako bi pokazala da je aktuelna vlast opredijeljena uradi politiku prema dijaspori. "Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH će iskoristiti dobru saradnju sa našom dijasporom koju smo intenzivirali protekle godine.

Opredjeljenje Vijeća ministara BiH je da do kraja godine uradimo politiku prema dijaspori čime bi sveobuhvatno riješili pitanja koja želimo urediti. To su ekonomska, kultura, obrazovna, sportska i sva ostala koja dijasporu povezuju sa domovinom i koja će im omogućiti da postanu bio bh. društva. To je naša namjera i nadam se da ćemo u tome uspjeti i želim da kažem da smo u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH učinili sve da im pokažemo tu našu opredijeljenost“, rekla je ministrica Borovac.

Tokom Osmog kongresa SSD BiH, osim izbora novog predsjednika i dva potpredsjednika, planirani su okrugli stolovi o temi:"Uticaj dijaspore na ekonomskij razvoj BiH“, "Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole i kulturne aktivnosti“...

 

ŠEHOVIĆ-BOROVAC: Bh. dijaspora potencijal koji treba iskoristiti

Uticaj dijaspore na ekonomski razvoj BiH i očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole i kulturne aktivnosti glavne su teme 8. kongresa Svjetskog saveza dijaspore (SSD) BiH, koji se od 3. do 5. juna održava u Sarajevu. Predsjednik SSDBiH Hasan Šehović kaže da bh. dijaspora od države BiH očekuje da do kraja godine bude izrađena strategija o iseljeništvu, određene konkretne smjernice odnosa BiH prema dijaspori.

Dijaspora je organizirana putem biznis klubova. Imamo „jake“ ljude, to je potencijal koji treba iskoristiti - kazao je i podsjetio da oko dva miliona bh. građana živi u inozemstvu. Šehović prenosi poruku bh. građana iz dijaspore da su "bez obzira na to što su vani, sposobni i hoće da se uključe u ekonomske tokove i prilike u BiH".

Imamo organizirane ljude, a od države samo očekujemo konkretan rad s dijasporom - naglasio je. Precizira da se i pitanje rada dopunskih škola mora rješavati u suradnji s bh. institucijama. Prvenstveno od Ministarstva civilnih poslova BiH traže nastavne planove i programe, udžbenike kao i štampanje te priznavanje diploma stečenih u inozemstvu.

Imamo dobro organizirane dopunske škole koje djeluju u Njemačkoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Luksemburgu, Belgiji, Austriji….I to je pitanje koje moramo rješavati institucionalno, zajedno s bh. institucijama - kazao je. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac istaknula je danas na pres- konferenciji suradnju tog ministarstva i organizacija bh. dijaspore, na čiji angažman kako u državama prijema tako i u domovini možemo biti ponosni

Ovo je prvi saziv državne vlasti koji je dao jasno zaduženje Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice da izradi politiku odnosa s dijasporom. To je dosad maksimalan stepen kompromisa u BiH kad je riječ o našoj dijaspori. Izradom politike odnosa s dijasporom, što se očekuje do kraja godine, želimo institucionalizirati tu saradnju, odnosno staviti našu dijasporu u funkciju prvenstveno ekonomskog razvoja naše države. Drago mi je da već imamo i konkretne rezultate kroz projekate koje Ministarstvo, uz podršku međunarodnih partnera, provodi na planu uvezivanja naše dijaspore s lokalnim zajednicama - istaknula je Borovac. Mišljenja je da se u BiH pitanju dijaspore mora multidisciplinarno pristupiti.

Od državnog do lokalnog nivoa neophodno je uvezati relevantne institucije koje će omogućiti da se dijaspora uključi prvenstveno u ekonomski razvoj BiH.

Nesporno je da dijaspora posjeduje ogromne resurse koji mogu pomoći razvoju države, a država BiH spremna je izraditi politiku prema dijaspori i institucionalizirati suradnju. Kongres je prilika da zajedno razmotrimo šta je potrebno konkretno poduzeti i s jedne i s druge strane da bi se iskoristila ova savršena prilika za uvezivanje. To je obostrani interes, jer kvalitetno uvezana i jaka dijaspora predstavlja dobru osnovu za suradnju s državama prijema što je u interesu naše države naročito u kontekstu evropskih integracija - poručila je ministrica Borovac.

Na 8. kongresu dijaspore BiH u Sarajevu bit će izabrano novo rukovodstvo Svjetskog saveza dijaspore BiH (predsjednik, dva potpredsjednika, sekretar, Glavni odbor i Nadzorni odbor). Prvi kongres dijaspore BiH održan je 2002. godine u Vogošći, a okupio je predstavnike iz 23 države. SSDBiH  trenutno u članstvu ima predstavnike iz 17 država.

Izvor/Source: 'Agencije'

Prethodna Nazad