ŠESTI KONGRES

Nakon Šestog kongresa Svjetskog saveza dijaspore BiH


Institucije u domovini ne haju za dijasporu

Šesti  kongres Svjetskog saveza dijaspore BiH je održan od 1. do 3. juna ove godine, u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Pokrovitelji Kongresa bili su predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i član Predsjedništva BiH Željko Komšić, te Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Ovaj najveći skup bosanskohercegovačkog iseljeništva  svečano je otvorio predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH Zaim Pašić.Bila su prisutna 122 delegata iz 21 zemlje.

Nakon svečanog otvaranja učesnike Kongresa su pozdravili i zaželjeli im uspješan rad - ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović; savjetnik za dijasporu predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Edin Ramić i pomoćnica ministra za iseljeništvo Ruzmira Tihić-Kadrić. Kongres su pratili predstavnici NVO, a u ime Unije za održivi povratak i integracije Kongresu se obratila Mirhunisa Zukić-Komarica.

Izvještaj o radu Svjetskog saveza dijaspore BiH za period juni 2010 - maj 2012. godine podnio je predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH Zaim Pašić. Predstavljen je rad Glavnog odbora SSDBiH i bh. saveza po pojedinim državama, napominjući da su SSDBiH i savezi imali mnogo više aktivnosti koje ovim izvještajem nisu obuhvaćene. U izvještaju je istaknuto da je SSDBiH - multietnička i multinacinalna organizacija bh. građana organizovanih u udruženja i saveze u svijetu, kao najveće civilno društvo izvan Bosne i Hercegovine, koje je pokrenulo niz inicijativa i zahtjeva prema institucijama BiH od značaja za bh. dijasporu, ali i realizovalo do sada niz značajnih kulturnih i humanitarnih aktivnosti.

U raspravi je naglašeno da do sada institucije Bosne i Hercegovine nisu riješile do kraja nijedan zahtjev bh. dijaspore, te da Kongres imperativno traži osnivanje ministarstva za dijasporu BiH, koje bi efikasnije rješavalo pitanja koja već godinama delegira bh. dijaspora, kao što su: pitanja vezana za popis stanovništva - popis bh. građana u dijaspori; promjene Izbornog zakona BiH � načina glasanja građana izvan BiH, rješavanje pitanja dvojnog državljanstva, povratka u BiH i dr.

Nakon obavljene rasprave delegati VI kongresa Svjetskog saveza dijaspore BiH su usvojili: Izvješaj o radu Svjetskog saveza dijaspore BiH; Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Nadzornog odbora Svjetskog saveza dijaspore BiH.

U tematskom dijelu rada VI kongresa diskutovano je o deset godina rada Svjetskog saveza dijaspore BiH i o ulozi bh. dijaspore u privrednom razvoju Bosne i Hercegovine. Uvodno izlaganje na temu ?Deset godina SSDBiH dao je Namik Alimajstorović, prvi predsjednik SSDBiH i član Glavnog odbora koji je podsjetio da su ciljevi SSDBiH organizaciono uvezivanje bh. udruženja i organizacija u svijetu, razmjena informacija i ideja od interesa za iseljeništvo, uspostavljanje stalne saradnje sa institucijama BiH, stvaranje uslova za njegovanje i razvijanje bh. kulturne i duhovne tradicije u dijaspori i prenošenje bh. kulturološkog identiteta i pripadnosti na mlađe generacije, te koordiniranje aktivnosti udruženja i saveza na ostvarenju planiranih kulturnih, humanitarnih, obrazovnih, privrednih i drugih aktivnosti bh. iseljenika.

Na temu ?Uloga dijaspore u privrednom razvoju BiH održane su dvije prezentacije. U ime Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) prezentaciju su održale Maida Bečirević i Slavica Korica. Istaknuto je da je FIPA prepoznala ulogu bh. dijaspore u privrednom razvoju BiH, i da ima zaključen sporazum o saradnji sa SSDBiH. FIPA je prezentovala aktivnosti koje realizuje u okviru pružanja informacija, analiza i savjeta potencijalnim stranim investitorima o poslovnom i investicijskom okruženju u BiH.

Omer Mičijević iz Švajcarske načinio je prezentaciju ?Bosanskohercegovačka dijaspora, neiskorišteni investicioni potencijal. U prezentaciji su dati osnovni indikatori privrednog stanja BiH, analiza pomoći bh. dijaspore koja je individualna i troši se na podmirivanje životnih potreba, predstavljen je iskoristivi potencijal bh. dijaspore i ponuđeni modeli za organizovanje bh. dijaspore za investiranje u BiH.

Predstavljajući buduću strategiju rada Svjetskog saveza dijaspore BiH, i sumirajući raspravu koja je vođena na Kongresu, uvažavajući i dosadašnje zahtjeve bh. dijaspore, Predsjednik SSDBiH je predložio zaključke koje su delegati VI kongresa jednoglasno usvojili.

Na kraju poslijepodnevnog dijela VI kongresa izabrani su članovi novog rukovodstva Svjetskog saveza dijaspore BiH za naredni dvogodišnji mandat: Glavni odbor, Nadzorni odbor, predsjednik, dva potpredsjednika i sekretar SSDBiH.

Delegati VI kongresa su ponovo ukazali povjerenje Zaimu Pašiću da i u naredne dvije godine vodi SSDBiH, a potpredsjednici su Hasan ?ehović iz Turske i Haris Halilović iz SR Njemačke, za sekretara SSDBiH je ponovo izabran Anes Cerić iz Velike Britanije.

U večernjim satima, nakon uspješnog završetka radnog dijela Kongresa, za delegate i goste, VI kongresa u Domu OS BiH priređena je svečana večera i prigodan zabavni program u okviru koga su uručena priznanja zaslužnim za razvoj SSDBiH u proteklom desetogodišnjem periodu.
 

Počasni  članovi

Osim novih delegata, prvi put smo primili i dva počasna člana, a to su Sead Graf Kozličić, biznismen iz Njemačke, te Klaus Luger, gradonačelnik Linca. Na taj način željeli smo im zahvaliti za doprinos u radu s našom dijasporom.

Kongresu je prisustvovao i Ermin Kosić, šef odsjeka Centralne izborne komisije BiH, s kojim su dogovoreni direktni koraci u vezi s registracijom bh. građana u dijaspori koji glasaju putem pošte.


 

Zaključci VI kongresa SSDBiH

SSDBiH će u svom budućem radu nastaviti tražiti realizaciju neusvojenih zahtjeva, ali će u svoj program rada ugraditi i zaključke koji su usvojeni na ovom kongresu, a to su:

 

  1. SSDBiH će i dalje tražiti da se oformi ministarstvo za dijasporu.

 

  1. Svojim najvećim uspjehom SSDBiH smatra očuvanje zavidnog organizovanja građana BiH u svijetu bez adekvatne pomoći vlasti BiH u očuvanje bh. identiteta, te rad na promociji bh. kulture, sporta, obrazovanja, informisanja i privrede, a čime će se SSDBiH i dalje baviti.

 

  1. Usvojena Strategija Saveza koja vodi ka Briselu i traženju realizacije svojih projekata u EU, ali će se i dalje nastaviti saradnja sa državnim institucijama BiH.

 

  1. Bez obzira na sve postojeće probleme u državi BiH Savez će i dalje insistirati na uključivanju dijaspore u privredni razvoj BiH.

 

  1. Savez poziva sve svoje članice da vrše agitaciju među svojim članovima kako bi se odazvali na lokalne izbore i da time direktno utiču na stvaranju političke vlasti u BiH.

 

  1. Poziva se bh. Parlament da stvori uslove i usvoji potrebne zakone kako bi BiH što prije dobila status kandidata za prijem u EU.

 

 

Brošura 6. kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine - (pdf file) dalje

Pismo zahvale Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH - (pdf file) dalje

 

Iz Štampe

(14.06.2012) Dijaspora traži ministarstvo dalje

(03.06.2012) Ahmetović: S dijasporom BiH može uspjeti - (jpg file) dalje

(03.06.2012)  Zaobiđeni u popisu - (jpg file) dalje

(03.06.2012) Dijaspora traži svoje ministarstvo - (jpg file) dalje

(03.06.2012) Šest milijardi maraka godišnje za BiH 1.dio - (jpg file)  dalje

(03.06.2012) Šest milijardi maraka godišnje za BiH 2.dio - (jpg file)  dalje

(04.06.2012) Traže ministarstvo - (jpg file)  dalje

(31.05.2012) Bh. dijaspora: Zapostavljeni smo u medijima dalje

(04.06.2012) Završen Šesti kongres dijaspore BiH: Zaim Pašić predsjednik, za potpredsjednike izabrani Haris Halilović i Hasan Šehović - (pdf file) dalje

(03.06.2010) Šesti kongres dijaspore BiH u Sarajevu: Stiglo 129 gostiju iz 22 evropske zemlje - (pdf file) dalje

(22.05.2012) Dok se ne dese određene reforme, teško da će i dijaspora ulagati - (pdf file) dalje

 

 

Fotogalerija 1.dio

Fotogalerija 2.dio

Fotogalerija 3.dio

Fotogalerija 4.dio

Fotogalerija 5.dio

Fotogalerija 6.dio

Fotogalerija 7.dio

Fotogalerija 8.dio

Fotogalerija 9.dio

Fotogalerija 10.dio

Fotogalerija 11.dio

 

Prethodna Nazad Slijedeća